Om oss

Markbyggarna bildades 2004 och bedriver i huvudsak verksamhet inom mark och anläggningsbranschen.

Vi har för närvarande 13 anställda med lång erfarenhet från entreprenadbranschen. Vid behov kommer ytterligare nyckelpersoner att knytas till företaget.

Vår affärsidé är att genom stort engagemang, korta beslutsvägar och närhet till kunder och leverantörer kunna hålla en mycket hög servicegrad i alla led. Vi skall vara lyhörda för kundens behov, förväntningar och tillsammans med alla intressenter söka lösningar som skapar mervärden. Kvalitet, miljö, arbetsmiljö är viktiga delar i vårt arbete. Genom samarbetsavtal med ledande företag inom olika områden får vi tillgång till deras samlade resurser och kompetens vilket innebär att vi har en mycket stor flexibilitet och inte minst kapacitet, när det krävs!

När det gäller personal, maskin och transporttjänster har vi samarbetsavtal med Transab.
Vi har sedan 2006 ramavtal med Jönköping Energi AB gällande alla förekommande mark och byggnadsarbeten i samband med utbyggnad av distributionsledningar för Fjärrvärme, Fjärrkyla mm.

Affärspolicy

Markbyggarna ska med kompetens, motivation och den modernaste tekniken göra kundens intresse till sitt. Genom höga krav på Kvalitet, Miljö- Arbetsmiljö och Ekonomi skall vi tillsammans med kunder och övriga intressenter skapa ett långvarigt samarbete i så väl enskilda tjänster som totallösningar. Detta gör Markbyggarna till den bästa samarbetspartnern.