Referenser

Markbyggarnas personal och dess samarbetspartners har under de senaste 10 åren medverkat till fjärrvärmeutbyggnad åt följande beställare:

9068805_5_10_p

Jönköpings Energi AB

Gasolanläggning Hedenstorp

Gasolanläggning Torsvik

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Fjärrvärmeledning Torsvik (delen Rocksjön – Knektaparken)

Habo Energi AB

Fjärrvärme

Silobyggnation för pelletsbränsle

Habo bostäder internkulvert Gästgivaregatan

Habo bostäder (framtagning och flytt av beg. oljetankar)

Nässjö Affärsverk

Fjärrvärme

Vätterhem

Internkulvert Öxnehaga Jönköping

Mullsjö Kommun

Fjärrvärme

Alstom

Internkulvert Strandängen Jönköping